Cara Menambah Database Pembekal

You are here:
Jangka waktu membaca: < 1 min
In this article

Untuk menambah senarai pembekal kepada produk-produk anda adalah seperti berikut.

Pada Menu pilih Suppliers > +Add

  1. Contact type : Pilih Suppliers. Jika pembekal anda juga adalah salah seorang pelanggan anda, anda boleh juga pilih Both (Supplier & Customer)
  2. Bahagian Name, Business Name, Mobile adalah wajib perlu diisi. Anda boleh juga info-info lain berkenaan pembekal anda.

Untuk Mobile phone anda disarankan letak 60 pada awal nombor telefon. Ini untuk memudahkan jika ingin mengunakan sistem penghantaran SMS secara automatic.

Selepas isi info-info pembekal anda, anda boleh Save.

Selepas Save anda boleh lihat senarai pembekal-pembekal anda. Pada Action anda boleh melihat fungsi-fungsi tambahan untuk setiap pembekal anda.

Anda juga boleh menambah pembekal ketika ingin melalukan purchase order.

Video

Adakah artikel ini membantu anda?
Tidak 0 0 of 0 didapati artikel ini sangat membantu.
Views: 99
Need Help? Chat with us