Cara Melihat Kesemua Invois Jualan

You are here:
Jangka waktu membaca: 1 min
In this article

Untuk melihat keseluruhan invois jualan anda. Anda boleh pergi ke menu dan pilih Sell > All Sales

Anda boleh filter senarai jualan anda mengikut fungsi-fungsi di bawah:

 1. Business Location : Anda boleh pilih jualan mengikut lokasi perniagaan anda yang tertentu jika anda mempunyai lebih dari 1 lokasi perniagaan.
 2. Customer : Anda boleh lihat senarai jualan anda pada pelanggan tertentu saja.
 3. Payment status : Anda boleh pilih senarai jualan berdasarkan pelanggan anda yang telah paid, due, partital atau overdue.
 4. Date Range : Anda boleh pilih senarai jualan bagi tarikh-tarikh tertentu.
 5. User : Anda bleh pilih senarai jualan untuk user tertentu.
 6. Subscription : Anda boleh pilih jualan yang jenis langganan saja.

Pada senarai jualan, Jika anda klik highlight berwarna hijau seperti di bawah, anda boleh lihat detail jualan. Jika anda klik pada hightlight biru anda boleh add/delete payment untuk jualan tersebut. Jika anda klik highlight merah anda boleh melakukan beberapa Action seperti di bawah.

Berikut adalah senarai penerangan jika anda klik butang Action:

 1. Melihat invois
 2. Mengubah semula invois
 3. Memadam invois
 4. Print invois
 5. Print packing slip. Slip ini biasa untuk rujukan pekerja yang menguruskan packing produk untuk penghantaran.
 6. Edit shipping seperti alamat dan status. Ini untuk jualan yang perlu anda buat penghantaran.
 7. Lihat pembayaran yang telah dibuat.
 8. Dulicate invois
 9. Jika pelanggan anda ingin memulangkan semula produk anda.
 10. URL untuk invois. Link ini anda boleh beri kepada pelanggan anda seperti di Whatsapp, FB Messenger, Telegram dan lain-lain jika ingin memberi invois kepada pelanggan.
 11. Memberi notifikasi melalui email atau sms kepada pelanggan anda mengenai jualan ini.

Jika anda ingin melihat jualan pada POS saja anda boleh pergi ke Menu > Sell > List POS

Video

Adakah artikel ini membantu anda?
Tidak 0 0 of 0 didapati artikel ini sangat membantu.
Views: 113
Need Help? Chat with us